top

 

Privacy and Cookies

Uw privacy, onze zorg

Easy Payment Services hecht veel waarde aan de privacy en het vertrouwen van haar klanten. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is van groot belang. Privacy is een essentieel burgerrecht dat niet voor niets in hoge mate wettelijk wordt beschermd. Het verwerken van uw gegevens doen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Europese regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Easy Payment Services B.V. Welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in dit privacy statement.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-10-2015.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Om  gebruik te kunnen maken van onze diensten, kunnen wij u de volgende gegevens vragen:
- uw NAW gegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw geboortedatum

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt? 
Als u diensten van Easy Payment Services afneemt of contact met Easy Payment Services heeft, kunnen wij gegevens van u vastleggen. Die gegevens gebruiken wij om:

■ potentiële klanten te beoordelen, te accepteren en aan te sluiten 


■ bestaande overeenkomsten waar nodig aan te passen

■ overeenkomsten te sluiten en contacten te onderhouden met leveranciers en installateurs van betaalautomaten, payment service providers en partners 


■ betalingen die u via Easy Payment Services accepteert te laten verwerken 


■ te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen 


■ fraude en andere strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden 


■ betwiste transacties te kunnen afhandelen 


■ de customerservicedesk in staat te stellen u te helpen 


■ analyses te maken voor statistische doeleinden 


■ inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van onze klanten, om dit te kunnen vertalen in producten en diensten 


■ strategische processen te initiëren, coördineren of uitbesteden 


■ gerichte marketingactiviteiten te ontplooien om de relaties met onze klanten in stand te houden of uit te breiden.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
 Easy Payment Services werkt samen met andere partijen, zoals payment processors, kaartmaatschappijen, banken en instellingen die fraude bestrijden. In sommige gevallen is het in uw belang noodzakelijk dat wij specifieke klantgegevens met hen delen. Uiteraard doen wij dat alleen voor zover dat wettelijk is toegestaan en alleen wanneer dit nodig is.

Contactformulier en offerteformulier

Wij bieden een contactformulier en een offerteformulier aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging

Uw gegevens zijn intern alleen beschikbaar in de database voor die medewerkers die deze daadwerkelijk nodig hebben voor onze diensten zoals deze worden vermeld onder “Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?” Bovendien screent Easy Payment Services haar medewerkers die met gevoelige gegevens in aanraking kunnen komen zorgvuldig, op kundigheid én integriteit. Tevens werken wij niet met creditcardnummers in onze database.
 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.


Easy Payment Services B.V. maakt op geen enkele manier gebruik van cookies op deze website en verzamelt dus via deze route geen informatie over hoe de website precies wordt gebruikt.